Agoria heeft een nieuwe website! Vanaf nu vormen agoria.be en Agoria Online een uniek platform: alle info en nieuws vind je nu terug op www.agoria.be

Laboratoria De Nayer erkend als deelnemer aan internationaal IECEE-schema

Laboratoria De Nayer v.z.w., een onder ISO 17025 geaccrediteerd testlabo voor o.a. EMC en omgevingstesten, verwerft erkenning als deelnemer aan het internationale IECEE-conformiteitsbeoordelingsschema (IECEE : IEC system for conformity testing and certification of electrical equipment).

Dit schema is een internationaal systeem voor de wederzijdse acceptatie van testrapporten en certificaten met betrekking tot de veiligheid van elektrische en elektronische producten. Het brengt het ideaal van iedere fabrikant, nl. "één product, één test, één wereldwijde markt", een stukje dichterbij. Het schema biedt namelijk fabrikanten die in het bezit zijn van een CB-certificaat van een National Certification Body (NCB) de mogelijkheid om ook een certificatiekeurmerk te verwerven van een NCB in een ander land die in dit land is erkend. Het CB Scheme baseert zich op internationale IEC-normen en geldt onder andere voor de volgende producten: batterijen, elektrische apparaten voor medisch gebruik, huishoudelijke apparatuur, elektronica, kabels, IT- en kantoorapparatuur, verlichting,...

www.labodenayer.be

Agoria Online, het platform van de technologische industrie, is voorbehouden voor de leden van Agoria.

Log in op Agoria Online