Nieuwe evaluatie ISO/IEC ICT-normen op til

Om de vijf jaar wordt afgetoetst of de internationale normen nog steeds de stand der techniek weerspiegelen. Mogelijke acties zijn terugtrekken, herzien of bevestigen. Voor deze ISO-normen van commissies onder het beheer van sectoroperator Agoria ICT wordt tegen 20 augustus 2017 een Belgisch standpunt verwacht. Bekijk de lijst.


Om de vijf jaar wordt afgetoetst of†de internationale normen†nog steeds de stand der techniek weerspiegelen.

Mogelijke acties zijn:

  • terugtrekken (verouderde technologie)
  • herzien (bijwerken naar de huidige stand der techniek)
  • bevestigen (norm nog steeds actueel).

Als u een van de betreffende normen gebruikt, is het belangrijk om dit te melden. Normen waarvoor minder dan 5 landen aangeven deze te gebruiken, worden immers automatisch teruggetrokken.

Wenst u wijzigingen aan te brengen aan†zo'n norm, dan is deze systematische evaluatie een uitgelezen moment om dit te melden. U dient er wel voor te zorgen dat voldoende andere landen dit voorstel steunen. Met het oog op een eventuele herziening, kan u steeds aangeven of u bereid bent hieraan mee te werken.

Voor onderstaande ISO-normen van commissies onder het beheer van sectoroperator Agoria ICT wordt†tegen 20†augustus†2017†een Belgisch standpunt verwacht. U kunt uw feedback doorgeven aan†karlien.erauw@agoria.be. U kunt bij haar ook terecht met vragen over deze normen en de normalisatiecommissies.

ISO/IEC JTC1Information Technology

ISO/IEC 16680:2012 ††

The Open Group Service Integration Maturity Model (OSIMM)

ISO/IEC 19507:2012

Object Management Group Object Constraint Language (OCL)

ISO/IEC JTC1/SC6 Telecommunications and information exchange between systems

ISO/IEC 9834-1:2012 (Ed 4)††

Procedures for the operation of object identifier registration authorities: General procedures and top arcs of the international object identifier tree -- Part 1

ISO/IEC 21481:2012 (Ed 2)

Near Field Communication Interface and Protocol -2 (NFCIP-2)

ISO/IEC JTC1/SC7 Software and systems engineering

ISO/IEC 19500-1:2012†

Object Management Group -- Common Object Request Broker Architecture (CORBA) -- Part 1: Interfaces

ISO/IEC 19500-2:2012 (Ed 2)†

Object Management Group -- Common Object Request Broker Architecture (CORBA) -- Part 2: Interoperability

ISO/IEC 19500-3:2012

Object Management Group -- Common Object Request Broker Architecture (CORBA) -- Part 3: Components

ISO/IEC 19505-1:2012

Object Management Group Unified Modeling Language (OMG UML) -- Part 1: Infrastructure

ISO/IEC 19505-2:2012

Object Management Group Unified Modeling Language (OMG UML) -- Part 2: Superstructure

ISO/IEC 19506:2012

Object Management Group Architecture-Driven Modernization (ADM) -- Knowledge Discovery Meta-Model (KDM)

ISO/IEC JTC1/SC17 Cards and personal identification

ISO/IEC 7816-13:2007 (vers 2)

Integrated circuit cards -- Part 13: Commands for application management in a multi-application environment

ISO/IEC 24789-1:2012

Card service life -- Part 1: Application profiles and requirements

ISO/IEC JTC1/SC22 Programming languages, their environments and system software interfaces

ISO/IEC 23360-1:2006 (vers 2)

Linux Standard Base (LSB) core specification 3.1 -- Part 1: Generic specification

ISO/IEC 23360-2:2006 (vers 2)

Linux Standard Base (LSB) core specification 3.1 -- Part 2: Specification for IA32 architecture

ISO/IEC 23360-3:2006 (vers 2)

Linux Standard Base (LSB) core specification 3.1 -- Part 3: Specification for IA64 architecture

ISO/IEC 23360-4:2006 (vers 2)

Linux Standard Base (LSB) core specification 3.1 -- Part 4: Specification for AMD64 architecture

ISO/IEC 23360-5:2006 (vers 2)

Linux Standard Base (LSB) core specification 3.1 -- Part 5: Specification for PPC32 architecture

ISO/IEC 23360-6:2006 (vers 2)

Linux Standard Base (LSB) core specification 3.1 -- Part 6: Specification for PPC64 architecture

ISO/IEC 23360-7:2006 (vers 2)

Linux Standard Base (LSB) core specification 3.1 -- Part 7: Specification for S390 architecture

ISO/IEC 23360-8:2006 (vers 2)

Linux Standard Base (LSB) core specification 3.1 -- Part 8: Specification for S390X architecture

ISO/IEC 25436:2006 (vers 2)

Eiffel: Analysis, Design and Programming Language

ISO/IEC 30170:2012

Programming languages -- Ruby

ISO/IEC JTC1/SC24 Computer graphics, image processing and environmental data representation

ISO/IEC 18023-2:2006 (vers 2)

SEDRIS -- Part 2: Abstract transmittal format

ISO/IEC 18023-3:2006 (vers 2)

SEDRIS -- Part 3: Transmittal format binary encoding

ISO/IEC 18042-4:2006 (vers 2)

Computer graphics and image processing -- Spatial Reference Model (SRM) language bindings -- Part 4: C

ISO/IEC JTC1/SC25 Interconnection of information technology equipment

ISO/IEC 14543-3-3:2007 (vers 2)†

Home electronic system (HES) architecture -- Part 3-3: User process for network based control of HES Class 1

ISO/IEC 14543-3-4:2007 (vers 2)†

Home electronic system (HES) architecture -- Part 3-4: System management -- Management procedures for network based control of HES Class 1

ISO/IEC 14543-3-6:2007 (vers 2)†

Home electronic system (HES) architecture -- Part 3-6: Media and media dependent layers -- Network based on HES Class 1, twisted pair

ISO/IEC 14543-3-7:2007 (vers 2)†

Home electronic system (HES) architecture -- Part 3-7: Media and media dependent layers -- Radio frequency for network based control of HES Class†

ISO/IEC 14776-322:2007 (vers 2)†

Small Computer System Interface (SCSI) -- Part 322: SCSI Block Commands - 2 (SBC-2)

ISO/IEC 14776-351:2007 (vers 2)†

Small Computer System Interface-3 (SCSI-3) -- Part 351: Medium Changer Commands (SCSI-3 SMC)

ISO/IEC 14776-413:2007 (vers 2)†

Small Computer System Interface (SCSI) -- Part 413: SCSI Architecture Model -3 (SAM-3)

ISO/IEC JTC1/SC27 IT Security techniques

ISO/IEC 29192-1:2012

Lightweight cryptography -- Part 1: General

ISO/IEC JTC1/SC28 Office equipment

ISO/IEC 21117:2012† (Ed 2)

Copying machines and multi-function devices -- Information to be included in specification sheets and related test methods

ISO/IEC 24735:2012 (Ed 2)

†Method for measuring digital copying productivity

ISO/IEC JTC1/SC29 Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information

ISO/IEC 14496-28:2012†

Coding of audio-visual objects -- Part 28: Composite font representation

ISO/IEC 15444-2:2004 (vers 2)†

JPEG 2000 image coding system: Extensions -- Part 2:

ISO/IEC 23003-1:2007 (Ed 2)††

MPEG audio technologies -- Part 1: MPEG Surround

ISO/IEC JTC1/SC31† Automatic identification and data capture techniques

ISO/IEC 24730-2:2012

Real time locating systems (RTLS) -- Part 2: Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) 2,4 GHz air interface protocol

ISO/IEC 24730-21:2012

Real time locating systems (RTLS) -- Part 21: Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) 2,4 GHz air interface protocol: Transmitters operating with a single spread code and employing a DBPSK data encoding and BPSK spreading scheme

ISO/IEC 24730-22:2012

Real time locating systems (RTLS) -- Part 22: Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) 2,4 GHz air interface protocol: Transmitters operating with multiple spread codes and employing a QPSK data encoding and Walsh offset QPSK (WOQPSK) spreading scheme

ISO/IEC 29160:2012

Radio frequency identification for item management -- RFID Emblem

ISO/IEC 29178:2012

Mobile item identification and management -- Service broker for Mobile AIDC services

ISO/IEC JTC1/SC35 User interfaces

ISO/IEC TS 11581-41:2014

User interface icons -- Part 41: Data structure to be used by the ISO/IEC JTC 1/SC 35 icon database

ISO/IEC 29136:2012

Accessibility of personal computer hardware

ISO/IEC JTC1/SC36 Information technology for learning, education and training

ISO/IEC 19788-5:2012†

Metadata for learning resources -- Part 5: Educational elements

ISO/IEC JTC1/SC37 Biometrics

ISO/IEC 19784-2:2007 (vers 2)

Biometric application programming interface -- Part 2: Biometric archive function provider interface

ISO/IEC 19795-2:2007 (vers 2)

Biometric performance testing and reporting -- Part 2: Testing methodologies for technology and scenario evaluation

ISO/IEC 24709-1:2007 (vers 2)

Conformance testing for the biometric application programming interface (BioAPI) -- Part 1: Methods and procedures

ISO/IEC 24709-2:2007 (vers 2)

Conformance testing for the biometric application programming interface (BioAPI) -- Part 2: Test assertions for biometric service providers

ISO/TC 204†Intelligent Transport Systems

ISO 13183:2012

Communications access for land mobiles (CALM) -- Using broadcast communications

ISO/TS20452:2007 (vers 3)

Requirements and Logical Data Model for a Physical Storage Format (PSF) and an Application Program Interface (API) and Logical Data Organization for PSF used in Intelligent Transport Systems (ITS) Database Technology

ISO/TC 211 Geographic information/geomatics

ISO 6709:2008 (Ed 2, vers 2)


Standard representation of geographic point location by coordinates

ISO/TC 215 Health informatics

ISO/TS 17938:2014

Semantic network framework of traditional Chinese medicine language system

CEN/TC 224† Identification card systems

ENV 14062-1:2001

Surface transport applications - Electronic fee collection - Part 1: Physical characteristics, electronic signals and transmission protocols

ENV 14062-2:2001

Surface transport applications - Electronic fee collection - Part 2: Message requirements

CEN/TC 225 AIDC Technologies

EN 1556:1998

Bar coding - Terminology

CEN/TC 251Health informatics

ENV 12443:1999

Medical Informatics - Healthcare Information Framework (HIF)

ENV 13609-2:2000

Messages for maintenance of supporting information in healthcare systems - Part 2: Updating of medical laboratory-specific information

ENV 13730-1:2001

Blood transfusion related messages - Part 1: Subject of care related messages

ENV 13730-2:2002

Blood transfusion related messages - Part 2: Production related messages (BTR-PROD)Een vraag? Stel ze aan onze experts