Agoria heeft een nieuwe website! Vanaf nu vormen agoria.be en Agoria Online een uniek platform: alle info en nieuws vind je nu terug op www.agoria.be

Studienamiddag: "Juridische aspecten rond uitbesteden van onderhoud"

Steeds meer opdrachtgevers besteden hun onderhoudsactiviteit uit aan gespecialiseerde technische onderhoudsbedrijven. Hierbij worden de contracten steeds complexer omdat ze met verschillende aspecten dienen rekening te houden: niet alleen juridisch (aansprakelijkheid), maar ook administratief, sociaal en op het vlak van de welzijnswetgeving. Ten slotte worden de contracten meer en meer geëvalueerd op performantie dan op middelen.

Op deze studienamiddag van BEMAS en Agoria lichten experts een aantal contractuele afspraken en hun gevolgen toe. Hoe maak ik goede afspraken en hoe kan ik onzekerheden maximaal reduceren? Zonder een efficiënt onderhoudscontract is er onvoldoende zicht op de rechten en plichten waartoe de onderneming zich heeft verbonden en loopt men het risico op een onjuiste of onvolledige naleving van de aangegane verplichtingen, ontstaan er fouten en schadeclaims. Aan de hand van een aantal zeer concrete vragen en antwoorden wordt u als niet-jurist gewezen op de gevaren en consequenties.

Dit event is een gezamenlijk initiatief van Agoria en BEMAS en vindt plaats op donderdag 11 mei 2017 om 14 uur.

Programma

13.30: Ontvangst
14.00: Verwelkoming en inleiding
door Herman Looghe (Agoria Building, Contracting & Technical Services Industries)
14.15: Enkele praktische voorbeelden met interactieve quiz
door Philippe Deneve (Engie Fabricom)
14.40: Juridische aspecten rond uitbesteden van onderhoud: een overzicht
door Tiphaine de Portbail en Beatrice Vanden Abeele (Agoria Expertisecentrum Regelgeving & Normalisatie)
15.30: Pauze
15.50: Debriefing interactieve quiz gevolgd door vraag & antwoord
16.20: Belangrijke sociaalrechtelijke aspecten bij het uitbesteden van onderhoud
door tbd, Expertisecentrum Sociaal, en Herman Looghe, Agoria Building, Contracting & Technical Services Industries
  • Wetgeving inzake terbeschikkingstelling van personeel: toelichting rond de nieuwe wetgeving en verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever en opdrachtnemer.

  • Verplichte aanwezigheidsregistratie voor ‘werken in onroerende staat’: toepassing op onderhoudsactiviteiten: toelichting rond de wetgeving (van toepassing sinds 1/1/2015) en verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer

17.00: Epiloog: opvallende trends en vooruitzichten met betrekking tot het uitbesteden van onderhoud
door Wim Vancauwenberghe, BEMAS


Doelgroep

  • Maak- en procesindustrie: metaal, kunststoffen, chemie, petrochemie, farma, hout, voeding,…
  • In eerste instantie niet-juristen zoals project- en maintenance managers, productieverantwoordelijken, facility managers,…

Agoria Online, het platform van de technologische industrie, is voorbehouden voor de leden van Agoria.

Log in op Agoria Online