Hoe brengt het multilateriaal instrument belastingverdragen in lijn met BEPS?

Eind 2015 werd het BEPS-actieplan van de OESO definitief aangenomen na twee jaar intensieve werkzaamheden, die meer dan 2000 pagina’s tekst opleverden. Dit was meteen het startschot voor de implementeringsperiode, die tot 2020 zou lopen.

Het multilateraal instrument (actie 15 van het BEPS-actieplan), dat op 24 november 2016 werd goedgekeurd door de “ad hoc groep” Multilateraal Instrument van de OESO, is één van de cruciale instrumenten die de uitvoering van het BEPS-plan mogelijk moet maken. Meer dan 100 jurisdicties namen deel aan de onderhandelingen voor het sluiten ervan. Het verdrag heeft tot doel op korte termijn een reeks maatregelen door te voeren waarbij minimumnormen worden vastgesteld om misbruik van belastingverdragen te voorkomen en de mechanismes voor geschillenbeslechting te verbeteren in meer dan 2000 belastingverdragen wereldwijd.

Dit multilateraal instrument wordt beheerd door de OESO, dat de Staten zal bijstaan bij het proces van ondertekening, ratificering en uitvoering. Een eerste ondertekeningsplechtigheid op hoog niveau vindt plaats op 7 juni 2017 en moet reeds een grote groep landen bijeenbrengen. Het instrument zal ingaan op de eerste dag van de maand volgend op een termijn van drie kalendermaanden te rekenen vanaf de datum van neerlegging van het vijfde bekrachtigings-, aanvaardings- of goedkeuringsinstrument. Het is dus hoog tijd om zich hier op voor te bereiden.

Om het multilateraal instrument te analyseren, de impact ervan op het Belgische verdragsbeleid te evalueren en te anticiperen op de concrete gevolgen ervan voor de ondernemingen, nodigt het VBO u uit op een informatie- en reflectiedag die, onder voorzitterschap van Meester Caroline Docclo, vertegenwoordigers van de Belgische belastingadministratie, van de ondernemingen, van de academische wereld en mensen uit de fiscale praktijk zal bijeenbrengen.

Op het programma:

  • Algemene voorstelling van het multilateraal instrument, het goedkeurings- en ratificeringsproces, de opties die het instrument toelaat en welke België daarvan zal toepassen, en een analyse van de belangrijkste evoluties in de beslechting van geschillen.
  • De wijzigingen in de definitie van de vaste inrichting (actie 7), hun wisselwerking met de verrekenprijsregels (aan de hand van praktische voorbeelden) en de risico’s op BTW-vlak.
  • De maatregelen ter bestrijding van misbruik van belastingverdragen (actie 6), geïllustreerd met concrete voorbeelden.
  • Hoe het op datum van 31 mei staat met de hervorming van de vennootschapsbelasting in de Verenigde Staten.


Bekijk hier het gedetailleerde programma en reserveer uw plaats. Als Agoria-lid geniet u het voordeeltarief voor leden van bij het VBO aangesloten organisaties.

Agoria Online, het platform van de technologische industrie, is voorbehouden voor de leden van Agoria.

Log in op Agoria Online