0

Fabrikanten van verpakkingen voor voedingswaren moeten heffing aan FAVV betalen

Deze heffing moet dienen om de kosten van de inspecties van het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid te dekken. Bedrijven met een gevalideerd autocontrolesysteem genieten een voorkeurtarief....

Agoria Online, het platform van de technologische industrie, is voorbehouden voor de leden van Agoria.

Log in op Agoria Online