Agoria heeft een nieuwe website! Vanaf nu vormen agoria.be en Agoria Online een uniek platform: alle info en nieuws vind je nu terug op www.agoria.be

Academy-opleiding: 'Hazard-based standard – Designing for compliance to IEC 62368-1’

Agoria organiseert een tweedaagse opleiding, voorafgegaan door een e-learning module, om bedrijven voor te bereiden op de overgang naar de veiligheidsnorm IEC 62368-1 en de nodige expertise op te bouwen in het ontwerp van producten die aan de eisen van deze norm voldoen.

IEC 62368-1 ‘Audio/video, informatie- en communicatietechnologie apparatuur. Deel 1 – veiligheidsvoorschriften’ verschilt ingrijpend van eerder werk op het vlak van productveiligheidsnormering. IEC 62368-1 volgt een hazard based safety engineering’-benadering, terwijl zijn voorgangers (IEC 60950 en IEC 60065) ‘voorschrijvend’ zijn. De verplichte toepassing in het kader van de Europese laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU zal volgen na een overgangsperiode die fabrikanten in staat moet stellen om vertrouwd te raken met deze norm en hun producten aan te passen.

Doelstelling

Na afloop van de vorming begrijpen de deelnemers :

  • Het doel en gebruik van IEC 62368-1
  • De classificatie van de verschillende types energiebronnen, hoe ertegen te beschermen en te verifiëren dat een product conform is met de toepasselijke voorschriften.
  • Hoe de gepaste testen te identificeren om na te gaan dat het ontwerp van beschermingen adequaat is.
  • Hoe de overgang van IEC 60950 & IEC 60065 naar IEC 62368-1 te implementeren

Programma

Deze in het Engels gedoceerde opleiding omvat twee modules, nl. een e-learning module en een tweedaagse sessie, begeleid door een lesgever van UL (Underwriters Laboratories). De e-learning module behandelt de basisprincipes van de norm en wordt op voorhand voltooid, zodat de deelnemers de door UL begeleide in-class sessie maximaal kunnen valoriseren. Tijdens de tweedaagse sessie wordt ingezoomd op de technische inhoud zodat de deelnemers de nieuwe concepten kunnen toepassen in hun professionele omgeving.

Doelgroep

De opleiding richt zich tot iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling, de productie of het testen van producten die de veiligheidsnorm IEC 62368-1 (zullen) volgen, bijvoorbeeld :

  • Fabrikanten van high-tech producten
  • Development managers
  • Kwaliteitsmanagers
  • Compliance officers
  • Elektrische en elektronische ingenieurs

Lesgever

Underwriters Laboratories

Werktaal

  • Engels

Agoria Online, het platform van de technologische industrie, is voorbehouden voor de leden van Agoria.

Log in op Agoria Online