Agoria heeft een nieuwe website! Vanaf nu vormen agoria.be en Agoria Online een uniek platform: alle info en nieuws vind je nu terug op www.agoria.be
1

50 jaar brandpreventie in België: voorkomen nog altijd beter dan genezen!

bPost heeft zopas een reeks postzegels gelanceerd waarop 5 essentiële instrumenten om brand te voorkomen of bestrijden worden afgebeeld. De leden van de Agoria Fire Technologies-bedrijfsgroepen zijn bijzonder verheugd over dit initiatief om het belang van brandpreventie in de schijnwerpers te zetten.

Concrete aanleiding voor de uitgifte van de nieuwe postzegelreeks is de 50ste verjaardag van de tragische brand in het Brusselse filiaal van grootwarenhuisketen Innovation in 1967, waarbij 323 doden en 150 gewonden vielen. Dat enorme inferno zaaide de kiem voor de eerste maatregelen rond brandpreventie in ons land. Vijf jaar na de brand kreeg België een zeer strenge wetgeving op het gebied van brandveiligheid, die tot op heden stelselmatig verder evolueert.

Op de nieuwe postzegels, die werden ontworpen door Wim Vandersleyen, herkent u resp. een sprinkler, een brandblusser, een rookmelder, een veiligheidshamer en een hydrant. Zijn al deze instrumenten in uw bedrijf aanwezig?

Deze postzegelreeks is een uitstekende reminder om uw kennis over brandpreventie terug bij te spijkeren. Hulp nodig? Download hier Agoria’s whitepaper 'Leidraad voor een effectief brandveiligheidsbeleid'.

Agoria Online, het platform van de technologische industrie, is voorbehouden voor de leden van Agoria.

Log in op Agoria Online