2

Wat met de industriële ingenieursopleidingen na het academiejaar 2011-2012?

In 2013 moet de “inkanteling” van de opleidingen tot industrieel ingenieur binnen de universitaire structuren voltrokken zijn. Agoria blijft uw belangen behartigen. Hoe luidt ons standpunt?...

Agoria Online, het platform van de technologische industrie, is voorbehouden voor de leden van Agoria.

Log in op Agoria Online