17-05-2017Agoria
Evaluatie CEN-normen tegen 21 augustus 2017
Nr.0

Om de vijf jaar wordt afgetoetst of de Europese normen nog steeds de stand der techniek weerspiegelen. Bekijk hier voor welke CEN-normen van commissies onder het beheer van Sirris-Agoria tegen 21 augustus 2017 een Belgisch standpunt wordt verwacht en meld ons uw eventuele opmerkingen.