0

Vlarem III gepubliceerd

Op 22 september jl. werd het Vlarem III gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het Vlarem III is enkel van toepassing op de GPBV-installaties en treedt 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsb Lees meer

Milieu