0

Nieuw koninklijk besluit over biociden

Het KB, dat eerder deze maand in het Belgisch Staatsblad is verschenen, voert een nieuw systeem in voor het professionele gebruik van biociden. Het bevat de nationale procedures voor het toelaten van Lees meer

Milieu