Praktische workshops rond circulaire economie en kunststofverwerking

Aan de hand van de praktisch gerichte workshops 'Kunststofverwerking en slim materialenbeheer' op maandag 24 april en 'Kunststofverwerking en slim productontwerp' op dinsdag 12 september 2017 tonen Agoria en Sirris u de weg naar een succesvolle implementatie van een circulair bedrijfsmodel.

Beleidmakers sturen meer en meer aan op het herdenken van de plastics industrie. Zo heeft de Europese Commissie in januari 2017 haar lang verwachte "Roadmap on the Strategy for Plastics in a Circular Economy" gepubliceerd, die streeft naar meer plastic recyclage en hergebruik. U kunt als bedrijf proactief inspelen op deze beleidsontwikkelingen door circulaire economie op te nemen in uw bedrijfsstrategie. Bovendien kunnen inspanningen om de kunststofkringloop te sluiten u helpen om kosten te besparen, u te differentiëren van de concurrentie en optimaal op vragen van klanten in te spelen. Zo verbetert u op lange termijn uw competitiviteit.

Waarom deelnemen?

Deze workshops zijn speciaal ontwikkeld voor de kunststofverwerkers en hebben als doelstelling u te inspireren om circulaire economie te implementeren in uw bedrijfsvoering.

U krijgt tijdens de workshops gerichte informatie waarmee u onmiddellijk aan de slag kan in uw eigen bedrijf en waarbij de business cases die gebracht worden u helpen de theorie om te zetten in de praktijk.

Programma

Workshop 1: Kunststofverwerking en slim materialenbeheer

Maandag 24 april van 13u30 tot 17u in BluePoint Antwerpen (aansluitend: netwerkdrink)

U komt te weten hoe u het gebruik van natuurlijke hulpbronnen kan verminderen door gerecycleerd materiaal aan te wenden in uw proces en hoe u een hoge waarde van uw reststromen kan behouden door een optimaal beheer ervan.

13.30: Ontvangst
14.00: Inleiding: aandacht besteden aan uw materiaal- en afvalstromen levert geld op - Thomas Vandenhaute, Sirris
14.10: Hoe de waarde van uw rest- en afvalstromen zo hoog mogelijk houden: concrete tips voor en voorbeelden van preventie, bronscheiding, interne en externe recyclage en optimaal beheer van het contract met uw afvalverwerker - Thomas Vandenhaute, Sirris en Helen Versluys, Agoria
15.10: Kunststofrecyclage en kunststofrecyclaten: wat is mogelijk? - Prof. Kim Ragaert, UGent
15.40: Koffiepauze
16.10: Best practices:
-DS Smith: Gebruik van post-consumer afval in industriële verpakkingen (Peter Claes)
-Deceuninck: Creatie van nieuwe PVC-grondstof via circulaire economie (Tom Driessens)
17.00: Einde

Workshop 2: Kunststofverwerking en slim productontwerp

Dinsdag 12 september van 13u30 tot 17u in BluePoint Antwerpen (aansluitend: netwerkdrink)

Tijdens deze workshop komt u te weten hoe u het ontwerp van uw product meer circulair kan maken. Denk maar aan een ontwerp dat toelaat gerecycleerde kunststoffen te gebruiken (‘design from recycling’) of een productontwerp dat het gemakkelijk maakt een product aan het einde van zijn leven te demonteren (‘design for disassembly’) of te recycleren (‘design for recycling’). Karine Van Doorsselaer van de Universiteit Antwerpen maakt u wegwijs in strategieën voor slim industrieel productontwerp. Vervolgens delen bedrijven uit Vlaanderen, die al geïnvesteerd hebben in productoptimalisatie, hun ervaring.

Noteer 12 september alvast in uw agenda! Het gedetailleerd programma en de inschrijvingslink voor de tweede workshop volgen.

Agoria Online, het platform van de technologische industrie, is voorbehouden voor de leden van Agoria.

Log in op Agoria Online